A partnerségi egyeztetés értmében a módosítás 8 napig  (2018. június 24-ig) vélményezhető.

A módosítás az alábbi linkről tölthető le. LINK

Érdeklődni a Cserkúti Hivatalban lehet (7673 Cserkút, Alkotmány u. 8, Tel:72/564-125)

 

 

VERSENYKIÍRÁS letölthető ITT!

JELENTKEZÉSI LAP letölthető ITT!

Tisztelt Szülő, törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése alapján minden településen, ahol 40 főnél több 3 év alatti gyermek él, vagy legalább 5 kisgyermek számára igény jelentkezik, az önkormányzat 2018. december 31-éig köteles bölcsődei ellátást megszervezni és működtetni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, három éves koráig kell biztosítani, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút települések vonatkozásában a lehetséges ellátási formák közül jelenleg a bakonyai Kuckó Családi Bölcsőde (Bakonya, Petőfi u. 2.) (Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás útján) tudja biztosítani ezen ellátást. A Családi Bölcsőde intézményvezetője Új Orsolya elérhetősége:06-30/4766757

Mint 3 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérem, a mellékelt nyomtatványon szíveskedjen közölni, hogy szeretné-e igényelni a későbbiekben a bölcsődei ellátást.

Igénybejelentését megteheti elektronikus formában a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre (a nyomtatvány szerkeszthető formában a www.kovagoszolos.hu honlapról letölthető), vagy személyesen, illetve postai úton benyújthatja a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34.)

2018. április 15-ig.

 Az igények ismerete szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi lehetőségekre is figyelemmel, a lehető legjobb megoldás születhessen.

Az önkormányzat az igények felmérését követően dönt a bölcsődei ellátás formájáról, helyéről.

Szíves válaszát és a határidő betartását köszönjük.

Kővágószőlős, 2018. március 26.

dr. Jocskov Annamária

jegyző

 

A nyilatkozat letöltése az alábbi linkről lehetséges:

Nyilatkozat bölcsődei ellátás felméréséhez

 

Figyelemfelhívás!

(A Helyi Építészeti Szabályzatunkkal kapcsolatban)

 

Tisztelt Cserkúti Polgárok!

Az elmúlt időben több ingatlantulajdonos és vállalkozó kereste meg önkormányzatunkat különböző igényekkel, amiket a HÉSZ módosítása nélkül nem áll jogunkban kielégíteni,például telek méretéhez alkalmazkodó beépíthetőség módosítása.

A cserkúti önkormányzati képviselők úgy döntöttek, hogy az összes általunk ismert jelzésnek teret adunk és május elejéig gyűjtjük az észrevételeket és javaslatokat, hogy minél többen leírhassák, fontos, hogy LEÍRJÁK(!),  amit ebben a témakörben közölnének velünk.

Kérjük Önöket, hogy jelezzék a gondolataikat a megadott határidőig, 2018. május 5-ig!

Ezek után továbbítjuk az összegyűlt anyagot építészünknek, Bánfalvi Zoltán főépítésznek, majd a HÉSZ- ünkön dolgozó Pap Zsuzsa építésznek.

Testületünk a szakmai vélemények alapján dönt az önkormányzatunk hatáskörébe tartozó kérdésekben.

Amennyiben közvetlenül az építésszel kívánnak kapcsolatot létesíteni, akkor hívják fel Bánfalvi urat a 30/493 9770-es telefonon. Ha a rendszeres fogadóórán szeretnének vele találkozni, akkor a hónap utolsó csütörtöke előtti szerda délig jelentkezzenek –írásban – hivatalunkban, vagy  a 72/564 125- ös vonalas, esetleg  Mészáros Timinél a 70/636 8201-en,de hívhatnak engem is a 70/636 8123-as telefonon.

Természetesen továbbra is segítünk, ha szükségük lenne megjegyzésük írásba foglalására és hozzánk való eljuttatásra!

Cserkút, 2018 március 11.

                                                         Hagenthurn József polgármester