Tisztelt Lakosok!

A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozat értelmében a Kormány egyetért azzal, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot (pl.: fa, szén stb.) felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A fenti Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be 2018. október 15. napjáig. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később NEM módosítható.

Az igénylő személynek az adott háztartás kell, hogy legyen a bejelentett lakhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye. Amennyiben az adott háztartásra vonatkozóan már nyújtottak be  igénybejelentést, az ugyanazon háztartásra benyújtani kívánt további igénybejelentést az önkormányzat nem fogadja be. Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben (12.000.-Ft összegű juttatás) már részesült vagy kizárólag elektromos fűtéssel rendelkezik.

Az igénybejelentő által közölt adatok valóságát a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzi. Ha valószínűsíthető a vizsgálat eredményeként, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az szabálysértési vagy büntetőeljárás megindítását vonhatja maga után. Az önkormányzat a benyújtott igényekről tájékoztatja a Belügyminisztériumot, majd a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről született kormánydöntés alapján kerülhet sor a fűtőanyagok lakosság részére történő kiosztására.

Az igénybejelentő nyilatkozat személyesen átvehető  Cserkút Község polgármesteri hivatalában (Cserkút, Alkotmány u. 8.) vagy letölthető a cikk végén található linkekről.

A nyilatkozat leadása személyesen lehetséges ügyfélfogadási időben a a Cserkúti polgármesteri hivatalban, vagy a https://epapir.gov.hu/, valamint a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolapportálokon keresztül,  2018. október 11. napjáig.

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztó

Kormányhatározat

A partnerségi egyeztetés értmében a módosítás 8 napig  (2018. június 24-ig) vélményezhető.

A módosítás az alábbi linkről tölthető le. LINK

Érdeklődni a Cserkúti Hivatalban lehet (7673 Cserkút, Alkotmány u. 8, Tel:72/564-125)

 

 

VERSENYKIÍRÁS letölthető ITT!

JELENTKEZÉSI LAP letölthető ITT!

Tisztelt Szülő, törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése alapján minden településen, ahol 40 főnél több 3 év alatti gyermek él, vagy legalább 5 kisgyermek számára igény jelentkezik, az önkormányzat 2018. december 31-éig köteles bölcsődei ellátást megszervezni és működtetni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, három éves koráig kell biztosítani, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút települések vonatkozásában a lehetséges ellátási formák közül jelenleg a bakonyai Kuckó Családi Bölcsőde (Bakonya, Petőfi u. 2.) (Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás útján) tudja biztosítani ezen ellátást. A Családi Bölcsőde intézményvezetője Új Orsolya elérhetősége:06-30/4766757

Mint 3 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérem, a mellékelt nyomtatványon szíveskedjen közölni, hogy szeretné-e igényelni a későbbiekben a bölcsődei ellátást.

Igénybejelentését megteheti elektronikus formában a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre (a nyomtatvány szerkeszthető formában a www.kovagoszolos.hu honlapról letölthető), vagy személyesen, illetve postai úton benyújthatja a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34.)

2018. április 15-ig.

 Az igények ismerete szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi lehetőségekre is figyelemmel, a lehető legjobb megoldás születhessen.

Az önkormányzat az igények felmérését követően dönt a bölcsődei ellátás formájáról, helyéről.

Szíves válaszát és a határidő betartását köszönjük.

Kővágószőlős, 2018. március 26.

dr. Jocskov Annamária

jegyző

 

A nyilatkozat letöltése az alábbi linkről lehetséges:

Nyilatkozat bölcsődei ellátás felméréséhez