Köztisztviselői illetménykiegészítés

Cserkút községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II. 11.) önkormányzati rendelete a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetménykiegészítésének megállapításáról

Cserkút községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.       §

A Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú és középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselőit illetményük 20%-át kitevő illetménykiegészítés illeti meg.

2. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. december hó 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (X. 01.) önkormányzati rendelete.

Cserkút, 2016. február 10.

 

Hagenthurn József sk.                                                                                                dr. Jocskov Annamária sk.

polgármester                                                                                                                  jegyző

 

 

Kihirdetve 2016. február 11.-én a helyben szokásos módon

 

dr. Jocskov Annamária sk.

jegyző