Meghívó alakuló testületi ülésre

Meghívó

 

Cserkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. június 07.-én 17 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Cserkút Község Önkormányzat - Könyvtár

Az ülés tervezett napirendje:

 

1.)    A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója 2017. május 21.-i időközi választás eredményéről.

 Előadó: Kis László Jánosné a cserkúti HVB elnöke.

 

2.) Képviselő-testület és a polgármester eskütétele.

 Előadó: Kis László Jánosné a cserkúti HVB elnöke.

 

3.) A polgármester illetményének és egyéb járandóságainak megállapítása.

 Előadó: dr. Jocskov Annamária jegyző

 

4.) Alpolgármester választása, az alpolgármester eskütétele, alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjak megállapítása.

 Előadó: Hagenthurn József polgármester

 

5.) Bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Hagenthurn József polgármester

 

6.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata

Előadó: Hagenthurn József polgármester, dr. Jocskov Annamária jegyző

 

7.) Éves beszámoló elfogadása a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Hagenthurn József polgármester

 

8.) Településarculati kézikönyv

Előadó: Varga Ervin jogi asszisztens

 

9.) Egyebek

 

10.) Zárt ülés

Cserkút, 2017. május 29.

                                                                                        Tisztelettel: Hagenthurn József s.k.

                                                                                                     polgármester