Tisztelt Honlap Látogató!

  Eltelt egy kis idő legutóbbi jelentkezésem óta, de korábbi írásaim olvasóinak bíztatására újra nekifogtam egy –immár hosszabb időszakot átfogó – jelentés közreadására. Most az évindítás történéseiről kívánok beszámolni Önöknek saját élményeim alapján.

  Befejeződött a 2014-es esztendő, amit a két testület munkájának eredményeképp jól zártunk. Az új évbe önkormányzatunk szerencsésen „csúszott” át. Túléltük az első feljelentéseket, csiszolódtunk egymáshoz az új testületben. (Ezt az érdeklődők leginkább a Facebook oldalain láthatták.) Mint frissen választott képviselői a falunak sok teljesen új feladattal találtuk magunkat szemben. Menetközben kiderült sok olyan hiányosság, amiről nem tehettünk, és a gondok zömén túljutottunk.

Bővebben: Polgármesteri beszámoló

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]

Link a bejelentő lap letöltéséhez

Tájékozató a magánfőzés szabályairól

Bevallás előállított párlat után

Bejelentés az 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Ezentúl minden héten keddenként  8:00 és 9:00 között a körjegyzőség egy dolgozója fogadja a cserkúti ügyfeleket. Az új szolgáltatás nem érinti a jegyző asszony csütörtöki - ugyanebben az időben tartandó - fogadó óráját. 

Kedves cserkúti Olvasó!

Beszámolóm egy nyugalmas hétfői nappal kezdődik, amit egy nem túl izgalmas polgármesteri fogadó óra zárt. Frissen elfogadott Sz.M.Sz.-ünk szellemében a jövő hónapban már át fogunk térni arra a rendre, hogy a polgármesteri fogadó óra a hónap 1. és 3., az alpolgármesteri pedig a 2. és 4. hétfőn legyen. Ezekben az időpontokban van lehetősége többi képviselőtársunknak is a fogadó órák tartására. Tehát december elsején és 15.-én én várom az érdeklődőket, míg 8.-án és 22.-én Hegedűs Zsolt fogadó órája lesz 18 és 19 óra között a Polgármesteri hivatalban.

Bővebben: A 48. hétről

Hétfő:

Délelőtt megkeresett engem Balog Farkas Csaba, aki a korábbi- templom környéki- beruházásunk műszaki ellenőre volt

A nap többi része a testületire való felkészüléssel, anyaggyűjtéssel telt.

Az esti fogadó óra csendesen telt el.

Bővebben: A 47. héten történt ...

A 46.hétről:

A szombati gyermekrendezvény nagyszerűen sikerült. Szervezői méltán lehetnek büszkék magukra!

Hétfő: 

 - Ettől a naptól a vonalas telefonunk - 72/564-125 - üzenetrögzítős, így a polgármester távollétében is megkapja a neki szánt mondanivalót.

  - Több lakossági ügy ( szennyvíztársulás szervezése, kutyás bejelentés, stb) intézése után délután elutaztam, mert Boda adott otthont a Nyugat Mecseki TIT ülésének, ahol többek között tisztújítás történt. A Társulás elnöke Kovács Győző bodai, a helyettese pedig Sándor Tibor kővágószőlősi polgármester lett. A NyMTIT ajándékokkal köszönt el leköszönő tagjaitól, Jónás József cserkúti és Lévai Sándor kővágótöttösi polgármesterektől.

Bővebben: Heti történések

Hétfőn a napi rutinon kívül két eseményt említek meg:

- találkoztunk kis körben Tapody Gabinál a Kaptár Egyesület vezetőjével, Lovas Katával. Megbeszélésünk eredményeképpen a ma délutáni gyermekrendezvényen három taggal vesznek részt és segítik a kicsiket a kézműves foglalkozásokban. Egy nagyobb szabású bemutatkozó rendezvény követné ezt az alkalmat, hogy széles kör ismerhesse meg őket. Ennek időpontját Németh István közli majd a honlapon és a FB-on.

Bővebben: Heti történések (2014.11.03-11.09)