Tisztelt Honlap Látogató!

  Eltelt egy kis idő legutóbbi jelentkezésem óta, de korábbi írásaim olvasóinak bíztatására újra nekifogtam egy –immár hosszabb időszakot átfogó – jelentés közreadására. Most az évindítás történéseiről kívánok beszámolni Önöknek saját élményeim alapján.

  Befejeződött a 2014-es esztendő, amit a két testület munkájának eredményeképp jól zártunk. Az új évbe önkormányzatunk szerencsésen „csúszott” át. Túléltük az első feljelentéseket, csiszolódtunk egymáshoz az új testületben. (Ezt az érdeklődők leginkább a Facebook oldalain láthatták.) Mint frissen választott képviselői a falunak sok teljesen új feladattal találtuk magunkat szemben. Menetközben kiderült sok olyan hiányosság, amiről nem tehettünk, és a gondok zömén túljutottunk.

Bővebben: Polgármesteri beszámoló

Fontos változás, hogy 2015. január 1-jétől a magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. A bejelentésben meg kell adni a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző lakcímétől. A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést igazoló iratot. Ha 2015. január 1-jét megelőzően történt a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés, akkor a magánfőzőnek 2015. január 15-ig kell megtennie a bejelentést. [Jöt. 5. § (9) bekezdés, 67/A. § (1)-(3) bekezdései, 128/K. § (1) bekezdés]

Link a bejelentő lap letöltéséhez

Tájékozató a magánfőzés szabályairól

Bevallás előállított párlat után

Bejelentés az 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről