Bölcsődei ellátás igényfelmérés

Tisztelt Szülő, törvényes képviselő!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) bekezdése alapján minden településen, ahol 40 főnél több 3 év alatti gyermek él, vagy legalább 5 kisgyermek számára igény jelentkezik, az önkormányzat 2018. december 31-éig köteles bölcsődei ellátást megszervezni és működtetni.

A bölcsődei ellátást elsősorban azon gyermekek számára, kell megszervezni, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Bölcsődei ellátás keretében a gyermek gondozását húszhetes korától, három éves koráig kell biztosítani, amennyiben a gyermekvédelmi törvény kivételt nem tesz.

Kővágószőlős, Bakonya, Cserkút települések vonatkozásában a lehetséges ellátási formák közül jelenleg a bakonyai Kuckó Családi Bölcsőde (Bakonya, Petőfi u. 2.) (Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás útján) tudja biztosítani ezen ellátást. A Családi Bölcsőde intézményvezetője Új Orsolya elérhetősége:06-30/4766757

Mint 3 év alatti gyermeket nevelő szülőt kérem, a mellékelt nyomtatványon szíveskedjen közölni, hogy szeretné-e igényelni a későbbiekben a bölcsődei ellátást.

Igénybejelentését megteheti elektronikus formában a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. email címre (a nyomtatvány szerkeszthető formában a www.kovagoszolos.hu honlapról letölthető), vagy személyesen, illetve postai úton benyújthatja a Kővágószőlősi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (7673 Kővágószőlős, Rákóczi u. 34.)

2018. április 15-ig.

 Az igények ismerete szükséges ahhoz, hogy a pénzügyi lehetőségekre is figyelemmel, a lehető legjobb megoldás születhessen.

Az önkormányzat az igények felmérését követően dönt a bölcsődei ellátás formájáról, helyéről.

Szíves válaszát és a határidő betartását köszönjük.

Kővágószőlős, 2018. március 26.

dr. Jocskov Annamária

jegyző

 

A nyilatkozat letöltése az alábbi linkről lehetséges:

Nyilatkozat bölcsődei ellátás felméréséhez